Liên Quân Săm Soi tra cứu cách chơi, tỷ lệ thắng và Ban/Pick trong Liên Quân Mobile. Bạn sẽ tìm thấy những bản dựng chuyên nghiệp cho tường tướng tại đây.

Tìm tướng của bạn


Hướng dẫn chơi Liên Quân

TướngPhép Bổ TrợNgọcTrang BịPhù Hiệu
Valhein
Valhein
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp

Giày du mục
Kiếm Fafnir
Cung Nhật Quang
Thương Xuyên Phá
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Thane
Thane
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên thất truyền
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Phù chú trường sinh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: hù hiệu khu vực hỗn mang
Veera
Veera
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu
Giày phù thủy
Trượng bùng nổ
Vương miện Hecate
Sách thánh
Sách Truy Hồn
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Lữ Bố
Lữ Bố
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tỉ lệ CM/máu tối đa
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Rìu Leviathan
Giày kiên cường
Thương Longinus
Đao Truy Hồn
Phức hợp kiếm
Thuẫn nham thạch
Nhánh chính: Dư ảnh, Cường công, Ma chú
Nhánh phụ: Quả cầu băng sương, Thợ săn
Mina
Mina
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Thương Longinus
Giày kiên cường
Giáp Gaia
Phù chú trường sinh
Giáp thống khổ
Khiên thất truyền
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Krixi
Krixi
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày phù thủy
Trượng bùng nổ
Sách Truy Hồn
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Sách thánh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Mganga
Mganga
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Sách Truy Hồn
Gươm hiền triết
Băng nhẫn Skadi
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Triệu Vân
Triệu Vân
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Omega
Omega
Tốc biếnĐỏ 3 công vật lý/hút máu
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 giáp/giáp phép
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên thất truyền
Huân chương Troy
Giáp thống khổ
Phù chú trường sinh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Kahlii
Kahlii
Tốc biếnĐỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày phù thủy
Trượng bùng nổ
Vương miện Hecate
Xuyên tâm lệnh
Sách Truy Hồn
Sách thánh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Zephys
Zephys
Tê táiĐỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tỉ lệ CM/máu tối đa
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Điêu Thuyền
Tốc biếnĐỏ 3 công phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Trượng bùng nổ
Sách Truy Hồn
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Chaugnar
Chaugnar
Cấp cứuĐỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Đại địa nguyên lực
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Giáp Gaia
Khiên thất truyền
Thuẫn nham thạch
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Violet
Violet
Tốc biến
Đỏ 3 tỉ lệ CM/sát thương CM
Tím 3 hút máu
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Butterfly
Butterfly
Tê táiĐỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Kiếm truy hồn
Giày kiên cường
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Ormarr
Ormarr
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Tháp quang minh – Rừng nguyên sinh
Azzen’Ka
Azzen'Ka
Tốc biến
Tốc hành
Đỏ 3 công phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Sách Truy Hồn
Trượng băng
Gươm hiền triết
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Alice
Azzen'Ka
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Thuỷ triều mở trói
Giày thuật sĩ
Trượng bùng nổ
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Sách thánh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Gildur
Gildur
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công phép
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Yorn
Yorn
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Tím 3 hút máu
Giày du mục
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Cung tà ma
Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Toro
Toro
Tốc biếnĐỏ 3 công vật lý/hút máu
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 giáp/giáp phép
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên thất truyền
Giáp Gaia
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Taara
Taara
Tê tái
Bộc phá
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Rìu Leviathan
Giày kiên cường
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Thuẫn nham thạch
Khiên thất truyền
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nakroth
Nakroth
Tốc biếnĐỏ 3 tỉ lệ chí mạng
Tím 3 hút máu
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Rìu Leviathan
Giày kiên cường
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Thánh kiếm
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Grakk
Grakk
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên huyền thoại
Huân chương Troy
Giáp thống khổ
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Aleister
Aleister
Tốc biếnĐỏ 3 công phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Sách Truy Hồn
Huân chương Troy
Khiên thất truyền
Mặt nạ Berith
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Fennik
Fennik
Tê táiĐỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Cung Bão Tố
Giày kiên cường
Thánh kiếm
Vuốt Hung Tàn
Diệt Thần Cung
Cung tà ma
Nhánh chính: Phù hiệu Tháp Quang Minh
Nhánh phụ: Phù hiệu Thành Khởi Nguyên
Lumburr
Lumburr
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên thất truyền
Huân chương Troy
Giáp thống khổ
Phù chú trường sinh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Natalya
Natalya
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Quyền trượng Rhea
Băng nhẫn Skadi
Trượng hỗn mang
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu Khu vực hỗn mang – Phù hiệu thành khởi nguyên
Cresht
Cresht
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên thất truyền
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Jinna
Jinna
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 hút máu phép
Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Băng nhẫn Skadi
Gươm hiền triết
Quyền trượng Rhea
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Helen
Helen
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 máu tối đa
Xanh 3 giáp/giáp phép
Thuỷ triều mở trói
Giày kiên cường
Trượng băng
Sách Truy Hồn
Sách thánh
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Maloch
Maloch
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Khiên huyền thoại
Giày kiên cường
Nanh Fenrir
Huân chương Troy
Giáp Gaia
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Tháp quang minh – Rừng nguyên sinh
Ngộ Không
Ngộ Không
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tỉ lệ CM/máu tối đa
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Kiếm truy hồn
Giày Hermes
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Kiếm Muramasa
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Kriknak
Kriknak
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Kiếm truy hồn
Giày kiên cường
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Arthur
Arthur
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Thành khởi nguyên
Slimz
Slimz
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Diệt Thần Cung
Kiếm Fafnir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Ilumia
Ilumia
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày phù thủy
Mặt nạ Berith
Sách Truy Hồn
Trượng bùng nổ
Trượng hỗn mang
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn man
Preyta
Preyta
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày du mục
Thập Tự Kiếm
Vương miện Hecate
Quyền trượng Rhea
Trượng hỗn mang
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Skud
Skud
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Rìu Leviathan
Giáp Gaia
Gươm hiền triết
Khiên thất truyền
Giáp thống khổ
STVL – Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
STVL – Nhánh phụ: Thành khởi nguyên
Raz
Raz
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Trượng bùng nổ
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Gươm tận thế
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn man
Lauriel
Lauriel
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày thuật sĩ
Ngọc đại pháp sư
Vương miện Hecate
Thuẫn nham thạch
Huân chương Troy
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Kaine

Kaine
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giápĐ
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Kiếm truy hồn
Giày Hermes
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Liềm Đoạt Mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Thành khởi nguyên
Airi
Airi
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Phức hợp kiếm
Đao Truy Hồn
Kiếm Muramasa
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Zuka
Zuka
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý
Tím 3 tỉ lệ CM/máu tối đa
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Ignis
Ignis
Tốc biếnĐỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Sách Truy Hồn
Mặt nạ Berith
Trượng hỗn mang
Vương miện Hecate
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu Khu vực hỗn mang
Murad
Murad
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/hút máu
Tím 3 hút máu phép
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Kiếm truy hồn
Thương Xuyên Phá
Thương Longinus
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Zill
Zill
Tê táiTím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Gươm Loki
Giày kiên cường
Trượng bùng nổ
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Băng nhẫn Skadi
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Arduin
Arduin
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Áo choàng thần Ra
Giày kiên cường
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Huân chương Troy
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Stuart
Stuart
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ CM/sát thương CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Kiếm truy hồn
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Ryoma
Ryoma
Tốc biếnĐỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Thương Xuyên Phá
Giáp hộ mệnh
Nanh Fenrir
Đao Truy Hồn
Áo choàng băng giá
Giày kiên cường
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Astrid
Astrid
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tỉ lệ CM/máu tối đa
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Áo choàng thần Ra
Áo choàng băng giá
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Hercule thịnh nộ
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Tel’Annas
Astrid
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Cung tà ma
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Superman
Superman
Tốc biến
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thương Xuyên Phá
Giáp cuồng nộ
Giáp Gaia
Giáp thống khổ
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Wonder Woman
Wonder Woman
Tốc biến
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thương Longinus
Đao Truy Hồn
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Xeniel
Xeniel
Tốc biếnĐỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên huyền thoại
Giáp Gaia
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Kil’Groth
Kil'Groth
Tốc biến
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày hộ vệ
Kiếm Fafnir
Thánh kiếm
Nanh Fenrir
Liềm Đoạt Mệnh
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Moren
Moren
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Cung Bão Tố
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Diệt Thần Cung
Cung tà ma
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
TeeMee
TeeMee
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày Hermes
Ngọc đại pháp sư
Khiên huyền thoại
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Lindis
Lindis
Tê tái
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Cung Bão Tố
Thánh kiếm
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Omen
Omen
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày hộ vệ
Kiếm Fafnir
Giáp thống khổ
Khiên thất truyền
Huân chương Troy
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Tulen
Tulen
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Gươm Loki
Mặt nạ Berith
Trượng hỗn mang
Quyền trượng Rhea
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Liliana
Liliana
Tốc biến
Tím 3 công phép/hút máu phép
Đỏ 3 công phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày phù thủy
Trượng bùng nổ
Xuyên tâm lệnh
Sách Truy Hồn
Thập Tự Kiếm
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Max
Max
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
The Flash
The Flash
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày phù thủy
Trượng bùng nổ
Gươm tận thế
Quyền trượng Rhea
Trượng hỗn mang
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Wisp
Wisp
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Vuốt Hung Tàn
Diệt Thần Cung
Cung tà ma
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính:  Phù hiệu thành khởi nguyên
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Arum
Arum
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Đại địa Mở trói
Giày kiên cường
Khiên huyền thoại
Giáp Gaia
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Rourke
Rourke
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Cung Bão Tố
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Marja
Marja
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Băng nhẫn Skadi
Gươm tận thế
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Roxie
Roxie
Tốc biến
Tốc hành
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Áo choàng thần Ra
Khiên huyền thoại
Giáp Gaia
Khiên thất truyền
Giáp thống khổ
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Baldum
Baldum
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Khiên thất truyền
Đại địa Mở trói
Giáp Gaia
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Annette
Annette
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Thuỷ triều nguyên lực
Sách Truy Hồn
Trượng hỗn mang
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Amily
Amily
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thương Longinus
Đao Truy Hồn
Nanh Fenrir
Phức hợp kiếm
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Y’bneth
Y'bneth
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Áo choàng thần Ra
Khiên thất truyền
Giáp Gaia
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh – Phù hiệu thành khởi nguyên
Elsu
Elsu
Tốc biến
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày du mục
Vuốt Hung Tàn
Kiếm Muramasa
Kiếm Fafnir
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên
Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên
Richter
Richter
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Đao Truy Hồn
Phức hợp kiếm
Huân chương Troy
Thương Xuyên Phá
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Wiro
Wiro
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày hộ vệ
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Kiếm Muramasa
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu Khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Quillen
Quillen
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Kiếm truy hồn
Thánh kiếm
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Sephera
Sephera
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày Hermes
Mặt nạ Berith
Thuỷ triều mở trói
Gươm hiền triết
Gươm tận thế
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Florentino
Florentino
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Rìu Leviathan
Thương Xuyên Phá
Áo choàng băng giá
Nanh Fenrir
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Veres
Veres
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Rìu Leviathan
Đao Truy Hồn
Thương Xuyên Phá
Huân chương Troy
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
D’arcy
D'arcy
Tê tái
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Gươm Loki
Gươm tận thế
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Hayate
Hayate
Tốc biến
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Kiếm Fafnir
Song đao bão táp
Rìu Hyoga
Thánh kiếm
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Capheny
Capheny
Tốc biến
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thánh kiếm
Kiếm Fafnir
Diệt Thần Cung
Cung tà ma
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Errol
Errol
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Rìu Leviathan
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Hercule thịnh nộ
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Yena
Yena
Tốc biến
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thương Longinus
Đao Truy Hồn
Huân chương Troy
Thuẫn nham thạch
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Enzo
Enzo
Tê tái
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ CM
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Kiếm truy hồn
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Rìu Hyoga
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Zip
Zip
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày Hermes
Khiên huyền thoại
Đại địa Mở trói
Giáp Gaia
Khiên thất truyền
Phù chú trường sinh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Qi
Qi
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Kiếm truy hồn
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Hercule thịnh nộ
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Celica
Celica
Tốc biến
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Vuốt Hung Tàn
Diệt Thần Cung
Cung tà ma
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Volkath
Volkath
Bộc phá
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Kiếm truy hồn
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Hercule thịnh nộ
Nanh Fenrir
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu tháp quang minh
Krizzix
Volkath
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày Hermes
Khiên thất truyền
Đại địa Mở trói
Huân chương Troy
Giáp thống khổ
Phù chú trường sinh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu khu vực hỗn mang
Eland’orr
Eland'orr
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Cung Bão Tố
Kiếm Fafnir
Thánh kiếm
Diệt Thần Cung
Cung tà ma
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Ishar
Ishar
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày thuật sĩ
Sách Truy Hồn
Trượng bùng nổ
Vương miện Hecate
Sách thánh
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp Quang Minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Dirak
Dirak
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày phù thủy
Thập Tự Kiếm
Mặt nạ Berith
Dây chuyền lục bảo
Trượng hỗn mang
Vương miện Hecate
Nhánh chính: Phù hiệu Tháp Quang Minh
Nhánh phụ: Thành khởi nguyên
Keera
Keera
Tê tái
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 hút máu phép
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Gươm Loki
Thập Tự Kiếm
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Ata
Ata
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày kiên cường
Áo choàng thần Ra
Khiên huyền thoại
Khiên thất truyền
Giáp thống khổ
Huân chương Troy
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Paine
Paine
Tê tái
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày phù thủy
Gươm Loki
Mặt nạ ma quái
Vương miện Hecate
Băng nhẫn Skadi
Sách thánh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Laville
Laville
Tốc biến
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng
Tím 3 hút máu
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Vuốt Hung Tàn
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Rouie
Rouie
Tốc biến
Cấp cứu
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Đại địa Mở trói
Khiên huyền thoại
Huân chương Troy
Giáp thống khổ
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên (Siêu Hồi Máu) – Phù hiệu khu vực hỗn mang (Hấp Huyết)
Zata
Zata
Tốc biến
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày kiên cường
Sách Truy Hồn
Băng nhẫn Skadi
Vương miện Hecate
Gươm hiền triết
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu Tháp Quang Minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Allain
Allain
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thánh kiếm
Vuốt Hung Tàn
Giáp thống khổ
Áo choàng băng giá
Thuẫn nham thạch
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Thorne
Thorne
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Tím 3 hút máu
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Song đao bão táp
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Liềm Đoạt Mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên
Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh
Sinestrea
Sinestrea
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng
Tím 3 hút máu
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Cung Bão Tố
Thương Xuyên Phá
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Liềm Đoạt Mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên

Dextra
Dextra
Tốc biến
Bộc phá
Tốc hành
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Thánh kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Rừng nguyên sinh
Lorion
Lorion
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 hút máu phép
Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu
Giày kiên cường
Mặt nạ Berith
Giáp Gaia
Băng nhẫn Skadi
Quả cầu băng sương
Gươm hiền triết
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Bright
Bright
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Thánh kiếm
Vuốt Hung Tàn
Diệt Thần Cung
Nanh Fenrir
Liềm Đoạt Mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
IGGY
Iggy
Tốc biến
Tốc hành
Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày phù thủy
Trượng bùng nổ
Xuyên tâm lệnh
Vương miện Hecate
Sách Truy Hồn
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
AOI
AOI
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Kiếm truy hồn
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Tachi
Tachi
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 tốc đánh/tỉ lệ chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày hộ vệ
Thương Longinus
Áo choàng băng giá
Đao Truy Hồn
Huân chương Troy
Giáp hộ mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Aya
Aya
Tốc biến
Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp
Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy
Xanh 3 máu tối đa/giám hồi chiêu
Giày Hermes
Sách Truy Hồn
Thuỷ triều mở trói
Trượng băng
Mặt nạ Berith
Gươm hiền triết
Nhánh chính: Phù hiệu rừng nguyên sinh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên – Phù hiệu tháp quang minh
Yan
Yan
Tốc biến
Tê tái
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Rìu Leviathan
Thương Longinus
Phức hợp kiếm
Nanh Fenrir
Thuẫn nham thạch
Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Yue
Yue
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 công phép/hút máu phép
Xanh 3 giảm hồi chiêu
Giày thuật sĩ
Dây chuyền lục bảo
Trượng bùng nổ
Sách Truy Hồn
Xuyên tâm lệnh
Quả cầu băng sương
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Teeri
Teeri
Tốc biến
Đỏ 3 tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày du mục
Thánh kiếm
Diệt Thần Cung
Kiếm Fafnir
Song đao bão táp
Liềm Đoạt Mệnh
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu thành Khởi Nguyên
Bonnie
Bonnie
Tốc biến
Đỏ 3 công phép
Tím 3 tốc đánh/tốc chạy
Xanh 3 tốc đánh/xuyên giáp phép
Giày phù thủy
Mặt nạ Berith
Trượng bùng nổ
Sách Truy Hồn
Vương miện Hecate
Trượng hỗn mang
Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Bijan
Bijan
Tốc biến
Bộc phá
Đỏ 3 công vật lý/xuyên giáp
Tím 3 công vật lý/tốc chạy
Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp
Giày kiên cường
Rìu Leviathan
Thương Longinus
Áo choàng băng giá
Nanh Fenrir
Huân chương Troy
Nhanh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang
Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
Ming
Ming