Phép bổ trợ

Phép bổ trợ hay còn gọi là độc chiêu được sử dụng để tăng sức mạnh cho tướng ở giai đoạn đầu game.

Chi tiết:

Độc ChiêuHồi ChiêuCông DụngSử Dụng
Trừng trị
Tê tái
30 giây
Tốc hành
Tốc hành
100 giâyTăng 30% tốc chạy trong 10 giây
Tốc biến
Tốc biến
Thanh tẩy
Thanh tẩy
Ngất ngư
Ngất ngư
Gầm thét
Gầm thét
60 giây
Cấp cứu
Cấp cứu
120 giây 
Cấm trụ
Cấm trụ
Bộc phá
Bộc phá
90 giây Gây sát thương chuẩn tương đương 16% máu đã mất của kẻ địch