Phù hiệu

Cập nhật danh sách tất cả các phù hiệu trong Liên Quân. Hướng dẫn cách sử dụng phù hiệu cho tường tướng trong Liên Quân.

Danh sách phù hiệu:

TênLoạiCấp
Tương phản
Tương phản
Tháp quang minh1
Sung mãn
Sung mãn
Tháp quang minh1
Thánh châu
Thánh châu
Tháp quang minh1
Bí Quyết
Bí Quyết
Tháp quang minh2
Xuyên tâm
Xuyên tâm
Tháp quang minh2
Tinh linh
Tinh linh
Tháp quang minh3
Thần quang
Thần quang
Tháp quang minh3
Thánh thuẫn
Thánh thuẫn
Tháp quang minh3
Quả cầu băng sương
Quả cầu băng sương
Thành khởi nguyên1
Siêu hồi máu
Siêu hồi máu
Thành khởi nguyên1
Mật ngữ
Mật ngữ
Thành khởi nguyên1
Uy áp
Uy áp
Thành khởi nguyên2
Thợ săn
Thợ săn
Thành khởi nguyên2
Chuyển sinh
Chuyển sinh
Thành khởi nguyên3
Luyên Kim
Luyên Kim
Thành khởi nguyên3
Cả lợi và hại
Cả lợi và hại
Thành khởi nguyên3
Hấp huyết
Hấp huyết
Khu vực hỗn mang1
Dư ảnh
Dư ảnh
Khu vực hỗn mang1
Ma hoả
Ma hoả
Khu vực hỗn mang1
Cường công
Cường công
Khu vực hỗn mang2
Cố thủ
Cố thủ
Khu vực hỗn mang2
Đấu khí
Đấu khí
Khu vực hỗn mang3
Ma chú
Ma chú
Khu vực hỗn mang3
Ma tính
Ma tính
Khu vực hỗn mang3
Nhạy bén
Nhạy bén
Rừng nguyên sinh1
Ám kích
Ám kích
Rừng nguyên sinh1
canh gác
Canh gác
Rừng nguyên sinh1
bơm máu
Bơm máu
Rừng nguyên sinh2
Sinh tồn
Sinh tồn
Rừng nguyên sinh2
Trói buộc
Trói buộc
Rừng nguyên sinh3
Mộc giáp
Mộc giáp
Rừng nguyên sinh3
Du hiệp
Du hiệp
Rừng nguyên sinh3