Tướng Liên Quân

Danh sách tất cả các tướng Liên Quân và vai trò của hò trong trò chơi.

Đấu Sĩ

Pháp Sư

Trợ Thủ

Đỡ Đòn

Sát Thủ

Xạ Thủ

Danh sách tướng:

TướngVai TròLàn ĐườngXếp Hạng
Valhein
Valhein
 Xạ ThủRồngA
Thane
Thane
TankRồngS
Veera
Veera
Pháp SưRồngA
Lữ Bố
Lữ Bố
Đấu SĩTop/JungleS
Mina
Lữ Bố
Đỡ ĐònSoloA
Krixi
Krixi
Pháp SưGiữaS
Mganga
Mganga
Pháp SưGiữaS
Triệu VânĐấu sĩTop/RừngA
Omega
Omega
Đỡ ĐònRồngA
Kahlii
Kahlii
Pháp SưGiữaA
Zephys
Zephys
Đấu SĩRừng/SoloS
Điêu ThuyềnPháp SưGiữaA
Chaugnar
Chaugnar
Hỗ TrợRồngA
Violet
Violet
Xạ ThủRồng/RừngS
Butterfly
Butterfly
Sát ThủRừngS+
Ormarr
Ormarr
Đấu SĩSolo/Hỗ TrợS
Azzen’Ka
Azzen'Ka
Pháp SưGiữaA+
Alice
Azzen'Ka
Hỗ TrợRồngB
Gildur
Gildur
Đỡ ĐònRồng/MidB
Yorn
Yorn
Xạ ThủRồngA
Toro
Toro
Đỡ ĐònRồngA
Taara
Taara
Đỡ ĐònSoloC
Nakroth
Nakroth
Sát ThủRừngA+
Grakk
Grakk
Hỗ TrợRồngS
Aleister
Aleister
 Pháp SưGiữaA+
Fennik
Fennik
Xạ ThủRừngA+
Lumburr
Lumburr
Đỡ ĐònRồngA
Natalya
Natalya
Pháp SưGiữaC
Cresht
Cresht
Đỡ ĐònRồngC
Jinna
Jinna
Pháp SưGiữaB
Helen

Helen
 Hỗ TrợRồngA
Maloch
Maloch
Đấu SĩSoloS+
Ngộ Không Sát ThủRừngA
Kriknak
Kriknak
Sát ThủRừngS
Arthur
Arthur
 Đấu SĩSoloA+
Slimz
Slimz
Xạ ThủRừng/RồngS
Ilumia

Ilumia
Pháp SưGiữaS
Preyta
Preyta
Pháp SưGiữaB
Skud
Skud
Đấu SĩSoloB
Raz
Raz
Pháp SưGiữaS
Lauriel
Lauriel
Pháp SưGiữaA
KaineSát ThủRừngS
Airi
Airi
Sát ThủSoloA+
Zuka
Zuka
Đấu Sĩ Solo/RừngS
Ignis
Ignis
Pháp SưS+
Murad
Murad
Sát ThủRừngS
Zill
Zill
Sát ThủRừngS
Arduin
Arduin
Đấu SĩSoloA
Stuart
Ryoma
Ryoma
Đấu SĩRồngS
Astrid
Astrid
Đấu SĩRừng/SoloB
Tel’Annas
Astrid
Xạ Thủ RồngA+
Superman
Superman
Đấu SĩSoloA+
Wonder Woman
Wonder Woman
Đấu SĩSoloA+
Xeniel
Xeniel
Trợ ThủRồngA+
Kil’Groth
Kil'Groth
Đấu SĩSoloA+
Moren
Moren
Xạ ThủRồng/RừngA+
TeeMee
TeeMee
Hỗ TrợRồngS+
Lindis

Lindis
Xạ ThủRừngA
Omen

Omen
Đấu SĩSoloS
Tulen
Tulen
Pháp SưGiữa/RừngA+
Liliana
Liliana
Pháp SưGiữaS
Max
Max
Đấu SĩSoloB
The Flash
The Flash
Pháp SưGiữaA+
Wisp
Wisp
Xạ ThủRồngA
Arum
Arum
Đỡ ĐònRồngC
Rourke

Rourke
 Đấu Sĩ/Xạ ThủRừngA+
Marja

Marja
Pháp SưGiữaA
Roxie
Roxie
Đấu SĩSoloS
Baldum
Baldum
Đỡ ĐònRồngA+
Annette

Annette
Hỗ TrợRồngD
Amily
Amily
Đấu SĩSolo/RừngA+
Y’bneth
Y'bneth
Đỡ đònSoloA+
Elsu
Y'bneth
Xạ ThủRồngA+
Richter
Richter
Đấu SĩSoloA
Wiro
Wiro
Đỡ ĐònSoloB
Quillen
Quillen
Sát ThủRừngS
Sephera

Sephera
 Hỗ trợRồngB
Florentino
Florentino
 Đấu SĩSolo/RừngS
Veres
Florentino
Đấu Sĩ Solo/RừngS
D’arcy
D'arcy
Pháp SưRừngB
Hayate
Hayate
Xạ ThủRồngS+
Capheny
Capheny
Xạ ThủRồngS+
Errol
Errol
Đấu Sĩ Solo/RừngC
Yena
Yena
Đấu SĩSoloS
Enzo
Enzo
Sát ThủRừngB
Zip
Zip
Hỗ TrợRồngS
Qi
Qi
Đấu SĩSolo/RồngS
CelicaXạ ThủRồngS
Volkath
Volkath
Đấu SĩSoloS
Krizzix
Volkath
Hỗ TrợRồngS
Eland’orr
Volkath
Xạ ThủRừngS
Ishar
Ishar
Pháp SưGiữaS
Dirak
Dirak
Pháp SưGiữaA
Keera
Keera
Sát ThủRừngS+
Ata
Ata
Đấu SĩSoloA+
Paine
Paine
Sát ThủRừngS+
Laville
Laville
Xạ ThủRồngA+
Rouie
Rouie
Trợ ThủRồngA+
Zata
Zata
Pháp SưGiữaS+
Allain
Allain
Đấu Sĩ SoloS
Thorne
Allain
Xạ ThủRồng/RừngA
Sinestrea
Sinestrea
Sát ThủRừngS
Dextra
Sinestrea
Đấu SĩSoloS
Lorion
Lorion
Pháp SưGiữaS
Bright
Bright
Xạ ThủRồng/RừngS
IGGY
Iggy
Pháp SưMidS
AOI
AOI
 Sát ThủRừng/SoloS
Tachi
Tachi
Đấu SĩRừng/SoloS
Aya
Aya
Hỗ TrợRồngS+
Yan
Yan
Đấu Sĩ/Sát ThủRừng/SoloS
Yue
Yue
Pháp SưGiữaS+
Teeri
Teeri
Xạ ThủRồngS+
Bonnie
Bonnie
Pháp SưGiữaS+
Bijan
Bijan
Đấu SĩSolo/RừngS
Ming
Ming
Hỗ TrợRồngA